THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Contacts

E-mail

yuriev1908@gmail.com

Address
Московський пр., 142 м. Харків, 61060, Україна
Telephone

(057) 392-13-43

Fax

(057) 779-84-17

About department:
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН − провідна установа, що займається комплексними науковими розробками з проблем селекції, генетики, рослинництва та технологій вирощування сільськогосподарських культур. Основні напрямки науково-дослідної роботи інституту передбачають: розробку теоретичних основ селекції польових культур, формування і ведення банку генетичних ресурсів рослин України, створення нових сортів і гібридів зернових, зернобобових, круп'яних і олійних культур; розробку високоефективних систем насінництва сільськогосподарських культур; ведення первинного та елітного насінництва районованих сортів і гібридів; розробку технологій вирощування польових культур, забезпечення та наукове супроводження інноваційних розробок.