THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця

Contacts

E-mail

irgt@online.ua

Address
ул.. Погребняка 1, с. Чубинське, Бориспільський р-н, Київська ул.., 08321
Telephone

+38(04595)3-01-34

Fax

+38(04595) 3-05-40

About department:

Інститут є головною науковою установою з проблем селекційного вдосконалення великої рогатої худоби і збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин. В Інституті функціонує Банк генетичних ресурсів тварин з філіями у регіонах України, який віднесений до наукових об’єктів, що становлять національне надбання (розпорядження КМУ від 19.08.2002р. № 472-р.).

Основні напрями наукової діяльності:

  • правове і нормативне забезпечення функціонування, розроблення і впровадження систем селекції у скотарстві на популяційному рівні;
  • розроблення методологічних засад функціонування і формування загальнодержавної інформаційної бази даних у скотарстві;
  • нормативне і методологічне забезпечення впровадження системи ДНК-діагностики та елементів геномної селекції сільськогосподарських тварин;
  • науково-методичне забезпечення і здійснення оцінки біологічного різноманіття, збереження генофонду сільськогосподарських тварин in situ та ex situ та раціонального використання генофонду сільськогосподарських тварин.у контексті членства України у Європейському регіональному центрі генетичних ресурсів тварин (European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources, ERFP) FАО;  
  • вдосконалення існуючих та розроблення нових біотехнологічних методів у тваринництві; 
  • застосування методів ранньої діагностики тільності, корекції функції відтворення у високопродуктивних корів