THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Contacts

E-mail

inst_zerna@mail.ru

Address
вул. Дзержинського, 14 м. Дніпропетровськ, 49600, Україна
Telephone

(056) 745-02-36

Fax

(0562) 36-26-18

About department:
Державна установа Інститут сільського господарства степової зони НААН є багатофункціональною науково-виробничою системою галузі зерновиробництва, в межах якої здійснюються та реалізуються за умов виробництва теоретичні розробки. Основна діяльність інституту пов’язана з комплексними науковими розробками зі створення високопродуктивних гібридів кукурудзи і сорго, сортів пшениці озимої, ячменю, вівса, зернобобових культур; розробкою наукових основ організації сівозміни, систем ґрунтозахисного обробітку, раціонального використання мінеральних добрив і засобів захисту рослин; опрацюванням методів підвищення стійкості зернових культур до стресових умов навколишнього середовища.