THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Інститут захисту рослин НААН

Contacts

E-mail

plant_prot@ukr.net

Address
вул. Васильківська, 33 Київ-22, 03022, Україна
Telephone

(044) 257-11-24

Fax

(044) 257-21-85

About department:
Інститут захисту рослин НААН - головна установа Науково-методичного центру, яка здійснює широкий спектр досліджень з проблем захисту рослин та координує їх проведення в Україні. Основні напрямки науково-дослідної роботи інституту спрямовано на вдосконалення методів захисту рослин та розробку заходів боротьби з найбільш небезпечними шкідливими організмами сільськогосподарських культур.