THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

ІВАНОВ Андрій Леонідович (Росія)

ІВАНОВ Андрій Леонідович (Росія) Дата народження:

Наукова ступінь:

Кандидатська дисертація:

Докторська дисертація:

Народився 5 квітня 1956 р. у с. Елтайське Каскеленського району Алма-Атинської області (Казахстан).У 1979 р. з відзнакою закінчив факультет агрохімії та ґрунтознавства Казахського сільськогосподарського інституту.Трудову діяльність розпочав старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії, доцентом Казахського сільськогосподарського інституту (1980—1992). Упродовж 1992—2001 рр. обіймав посаду директора Володимирського науково-дослідного інституту сільського господарства. З 2001 р. — академік-секретар Відділення землеробства. З 2002 р. і дотепер є віце-президентом, директором Ґрунтознавчого інституту ім. В.В. Докучаєва (з 2011 р. за сумісництвом).У 1984 р. захистив кандидатську, у 1991 р. — докторську дисертацію на тему: «Принципи інтегрованого управління фосфорним режимом в агрофітоценозах Казахстану» (м. Новосибірськ) зі спеціальності агро­хімія. Вчене звання професора присвоєно у 2000 р.А. Л. Іванов є одним із розробників комплексу методичних документів державних стандартів, широко застосованих у практиці хімізації землеробства; комплексу раціональних агрохімічних й агротехно­логічних заходів (раціональне дозування, прогресивні форми і засоби внесення фосфатів, цинкових добрив на фоні високопродуктивних сівозмін, режимів зрошення, прийомів обробітку ґрунтів), що забезпечують продуктивність агроценозів 12—14 тис. к. од. з гектара, низки програм з агроекологічної оцінки земель з використанням ГІС- технологій.Фундаментальні дослідження вченого спрямовані на розробку нової методології створення і реалізації системи землеробства на ландшафт­ній основі, яка вміщує агроекологічну оцінку земель і сільськогоспо­дарських культур та методи формування адаптивно-ландшафтних сис­тем землеробства, що застосовують до основних агроекологічних груп земель. Вивчає вплив глобальних змін клімату на агросферу. Він висту­пав з пленарними доповідями на багатьох міжнародних конференціях найвищого рівня щодо змін клімату. За ініціативою А. Л. Іванова ця проблема увійшла до складу планів робіт багатьох інститутів Російської академії сільськогосподарських наук та інтенсивно розробляється під його безпосереднім керівництвом.Автор понад 250 наукових праць з проблем агрохімії, ґрунтознав­ства, землеробства та економіки, у тому числі понад 30 монографій, книг, навчальних посібників.У 2009 р. обраний іноземним членом УААН Відділення землеробства, меліорації та механізації.Член-кореспондент (1995), академік (1999) Російської академії сільськогосподарських наук.Проводить масштабну суспільну діяльність. Очолює раду з агроекології при Президії Російської академії сільськогосподарських наук, віце-президент Докучаєвського товариства ґрунтознавців, член редко­легій багатьох наукових сільськогосподарських видань.Присвоєно звання заслуженого діяча науки Російської Федерації (2007), відзначений численними відомчими нагородами.