THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

Contacts

E-mail

cnzdiapw@mail.ru

Address
пр. Гагарина, 1, с. Гришине, Красноармійський р-н, Донецька область, 85330
Telephone

+38 050-965-91-39

About department:

Донецька державна сільськогосподарська дослідна станція є провідною науково-дослідною сільськогосподарською установою Донецької області, яка створена у 1927 році і являється центром наукового забезпечення агропромислового виробництва регіону.

Основні напрями наукової і господарської діяльності станції:

  • створення сортів і гібридів сільськогосподарських культур та удосконалення систем їх насінництва; 
  • розробка науково обґрунтованих сівозмін; 
  • розробка і впровадження інноваційних технологій вирощування сільськогоспо-дарських культур та виробництва продукції тваринництва; 
  • наукове забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва Донбасу.