THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН

Contacts

E-mail

rivne_apv@ukr.net

Address
вул. Рівненська, 5, с. Шубків, Рівненський район, Рівненська область, 35325
Telephone

(0362) 27-36-74

Fax

(0362) 27-35-00

About department:

Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН України – науково-дослідна установа, що розробляє наукові основи розвитку агропромислового виробництва в Рівненській і Волинській областях.

Основні напрями наукової та інноваційної діяльності:

  • розроблення наукових основ раціонального використання, збереження і відновлення родючості ґрунтів у сучасних господарсько-економічних умовах; 
  • розроблення ґрунтозахисних систем обробітку ґрунту під сільськогосподарські культури; 
  • удосконалення технологій вирощування максимальних врожаїв сільськогоспо-дарських культур із заданими параметрами якості продукції; 
  • розроблення технологій вирощування кормових та біоенергетичних культур;
  • розроблення рекомендацій з інвестиційного забезпечення розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах Західного Полісся.