THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

ТДВ "Інститут обліку і фінансів"

Contacts

E-mail

info@faaf.org.ua

Address
Україна, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10А, оф.1, індекс 03127
Telephone

(044) 219-00-44

Fax

(044) 219-00-55

About department:
Інститут обліку і фінансів створений у 2008 році з метою формування науково-методологічних засад обліково-фінансового забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва; підвищення кваліфікації та міжнародної сертифікації фахівців з фінансів, бухгалтерського обліку і аудиту.
З 2011 року Інститут входить у сферу наукової координації (відання) Національної академії аграрних наук України та перебуває в Реєстрі наукових установ, яким надається підтримка держави.
Основні напрями діяльності Інституту:
• формування теоретико-методологічних основ розвитку обліку і фінансів (розвиток наукової школи інституціональної теорії бухгалтерського обліку);
• наукове забезпечення підготовки нормативно-правових актів, методик і рекомендацій з питань обліку, звітності, фінансів, аудиту;
• підготовка бухгалтерів агробізнесу та державного сектору за міжнародними програмами сертифікації;
• консалтингові послуги у сфері обліку, оподаткування, оцінки, аудиту;
• випуск наукометричного журналу «Облік і фінанси» та навчально-методичної літератури.