THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН

Contacts

E-mail

agronauka@gmail.com

Address
буд. 1, вул. Зелена, с. Сад, Сумський район, Сумська область, Україна, 42343
Telephone

(0542)69-50-02

Fax

(542) 65 24 08

About department:

Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН є провідною багатогалузевою аграрною науковою установою в регіоні, на яку покладено вирішення комплексу проблем розвитку сільського господарства на основі розробки та впровадження досягнень аграрної науки у виробництво.

Основні напрямки наукової діяльності:

  • наукове супроводження розвитку агропромислового виробництва; 
  • створення нових сортів, системи їх насінництва та вдосконалення технологій вирощування, адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов регіону; 
  • організація насінництва нових і перспективних сортів культур різного екотипу; 
  • науково-методичний супровід галузей льонарства та коноплярства; 
  • наукове забезпечення розробок та реалізація регіональних програм інноваційного розвитку АПК.