THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

Contacts

E-mail

insbakta@ukr.net

Address
пр. Свободи, 17, с. Велика Бакта, Берегівський р-н, Закарпатська обл., 90252
Telephone

(03141) 2-34-04

Fax

+38 (03141) 2-31-74

About department:

Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція працює над комплексом питань наукового забезпечення розвитку сільського господарства області.

Основними напрямки наукової діяльності:

  • розроблення та впровадження теоретичних та технологічних основ новітніх агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Закарпаття; 
  •  вивчення закономірностей динаміки показників основних агрохімічних властивостей ґрунтів; 
  • створення нових високопродуктивних сортів картоплі, тютюну, овочевих і пряно-ароматичних культур, гібридів кукурудзи з високою якістю врожаю; 
  • збереження зразків генофонду кукурудзи, тютюну та зникаючих рідкісних сортів плодових і горіхоплідних культур;  
  • створення перспективних високоврожайних, адаптованих до факторів навколишнього середовища сортів овочевих і пряно-ароматичних рослин; 
  • сортовивчення та сортооновлення винограду, плодових та плодово-ягідних культур і вдосконалення елементів технології вирощування посадкового матеріалу; 
  • розроблення науково-обґрунтованих методів збереження, удосконалення та ефективного використання бурої карпатської породи великої рогатої худоби та коней гуцульської породи, їх помісей в господарствах різних форм власності Закарпатської області; 
  • розроблення науково-практичних рекомендацій з питань аналізу економічного розвитку конкурентоспроможних господарських формувань в агропромисловому виробництві Закарпаття.