THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Institute of Veterinary Medicine of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Contacts

E-mail

www.ivm.kiev.ua

Address
30, Donetsk Str.
KYIV  03151
Ukraine
Telephone

(044) 245-78-05

Fax

(044) 245-78-05

About department:
Основні напрямки наукової діяльності: 
  • науковий супровід забезпечення тваринництва України щодо розроблення заходів з профілактики та недопущення розповсюдження особливо небезпечних захворювань тварин (сибірка, сказ, лептоспіроз, африканська та класична чума свиней, анаеробні інфекції);
  • розробка програм ерадикації (викорінення) основних заразних хвороб тварин; 
  • вивчення циркуляції збудників хвороб, створення маркованих, рекомбінантних, клонованих, імуногенних вакцинних та діагностичних штамів мікроорганізмів, культур клітин, їх культивування; 
  • розробка інструктивно-нормативних, законодавчих документів, технологій та заходів, що забезпечать стійке ветеринарне благополуччя тваринництва та отримання безпечної і якісної продукції;
  • проведення визначення ефективності існуючих дезінфікуючих, дезінсекційних і дератизаційних засобів та створення нових.