THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

National Scientific Center «Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine»

Contacts

E-mail

admin@vet.kharkov.ua

Address
83, Pushkinskaya Str. 
KHARKIV 61023 
Ukraine
Telephone

+380 (057) 704-10-90

Fax

+380 (057) 704-10-90

About department:
Основні напрямки наукової діяльності: 
  •  вивчення варіабельності вірулентності збудників інфекційних хвороб, їх генетичної мінливості, екології та філогеографіі, імунобіологічних властивостей;  
  • розробка та впровадження вітчизняних засобів діагностики, профілактики та лікування інфекційних хвороб тварин, основними з яких є туберкульоз, лейкоз, хвороби молодняку, птиці та дрібних і домашніх тварин;
  • розробка та впровадження інтегрованих систем біологічної безпеки та біологічного захисту;  
  • проведення токсикологічного моніторингу, розробка методичних підходів щодо забезпечення біологічної безпеки в суспільстві, якості кормів та продукції тваринного походження.