THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Institute for Agriculture of Polissia NAAS

Contacts

E-mail

isgpo_zt@ukr.net

Address
131, Kyiv highway
ZHYTOMYR 10007
Ukraine
Telephone

+38 (0412) 42-92-31

Fax

+38 (0412) 42-92-24

About department:

Інститут сільського господарства Полісся НААНспрямовує свою діяльність на: розробку теоретичних основ підвищення родючості земель, агротехнічних основ побудови інтенсивних та динамічних сівозмін, виведення та впровадження нових сортів сільгоспкультур, удосконалення системи кормовиробництва, розробка та впровадження елементів селекції молочної худоби, розробку інтенсивної системи виробництва молока та яловичини, розробку технологічних процесів та технологічних засобів для механізації рослинництва, технології виробництва продукції рослинництва та тваринництва в зоні радіаційного забруднення.