THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Institute of Agricultural Microbiology and Agricultural Production NAAS

Contacts

E-mail

isgm@ukrpost.ua

Address
97, Shevchenko Str.
CHERNIHIV 14027
Ukraine
Telephone

+38 (4622) 3-17-49

Fax

+38 (4622) 3-21-57

About department:

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН проводить і координує наукові дослідження у галузі сільськогосподарської мікробіології, сприяє впровадженню їх результатів у агропромислове виробництво, здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації.

Основні напрями наукової діяльності:

  • ґрунтова мікробіологія: питання біологічної трансформації сполук азоту і фосфору, рослинно-мікробних взаємодій, фізіології росту ґрунтових мікроорганізмів, екологічного землеробства; 
  • біологічний захист рослин і тварин: захист рослин від хвороб, діагностика збудників вірусних хвороб рослин і тварин; 
  • зоотехнічна мікробіологія: розробка препаратів пробіотичної дії; технологій заготівлі і зберігання кормів;
  • наукове забезпечення агропромислового виробництва: створення нових сортів і технологій.