THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Institute of Agriculture in the Carpathian region NAAS

Contacts

E-mail

inagrokarpat@gmail.com

Address
5, Hrushevskogo Str.
Oboroshino village, Pustomytivskii district, Lvivska region
81115
Ukraine

Telephone

+38 (0322) 39-62-65

Fax

+38 (032) 227-97-33

About department:

Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН є головним науково-дослідним центром рослинництва і тваринництва Карпатського регіону.

Основними напрямами його діяльності є:

  • створення високопродуктивних, хворобостійких сортів сільськогосподарських культур; 
  • розробка та впровадження раціональних енерго- та грунтовозбережувальних технологій у землеробстві, способів боротьби з бур’янами, шкідниками й хворобами с.-г. культур; 
  • формування екологічно-чистих ценозів на основі високоврожайних сортів бобових і злакових трав; 
  • виробництво й реалізація елітного насіння районованих сортів; 
  • створення нових високопродуктивних порід великої рогатої худоби, свиней, овець і птиці, поліпшення їх племінних і продуктивних якостей. 
  • вдосконалення існуючих і розробка нових технологій утримання, годівлі та відтворення сільськогосподарських тварин; 
  • розробка методичних підходів та інструментарію маркетингових досліджень щодо удосконалення інноваційної діяльності просування та реалізації науково-технічної продукції.