THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

Contacts

E-mail

agroecologynaan@gmail.com

Address
12, Metrologichna Str.
KYIV 03143
Ukraine

Telephone

+38 (044) 526-92-21

Fax

+38 (044) 526-92-21

About department:
<p>Інститут агроекології і природокористування– провідна в Україні науково-дослідна установа з питань визначення наукових засад державної політики в галузі агроекології, збалансованого природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Інститут займається: системним спостереженням за природними ресурсами агросфери, комплексним оцінюванням їх стану, розробленням еколого-економічних основ реалізації збалансованого розвитку аграрного виробництва, землекористування і сільських територій.</p>
<p>Інститут є головною установою Науково-методичного центру «Агроекологія» і здійснює комплексні дослідження у всіх природнокліматичних зонах України, які включають фундаментальні та прикладні дослідження щодо агроекологічного моніторингу, у т.ч. засобами дистанційного зондування Землі, біобезпеки, еколого-економічної оцінки ресурсів агросфери, вивчення екостану земель спеціального призначення (спеціальні сировинні зони, сільські території, природно-заповідні території у структурі Пан’європейської екомережі), наукового забезпечення ведення агропромислового виробництва на радіаційно забруднених територіях. </p>