THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Institute of Animal Biology NAAS

Contacts

E-mail

inenbiol@mail.lviv.ua

Address
38, Vasyl Stus
LVIV 79034
Ukraine
Telephone

+38 (032) 260-07-95

Fax

+38 (032) 270-23-89

About department:

Інститут є головною науковою установою з виконання фундаментальних досліджень біології продуктивності сільськогосподарських тварин

Основні напрями наукової діяльності:

  • фундаментальні дослідження з проблем фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин і птиці, розроблення біологічних основ підвищення їх продуктивності та резистентності;  
  • вивчення теоретичних основ живлення сільськогосподарських тварин і птиці та розроблення способів підвищення трансформації поживних речовин у продукцію тваринництва; 
  • дослідження фізіолого-біохімічних механізмів формування та регуляції високої продуктивності сільськогосподарських тварин; 
  • розроблення конкурентноздатних біотехнологічний методів виробництва біологічно активних речовин нового покоління, мікробіологічних, лікарських засобів за використання нанотехнологій;
  • розроблення нових і вдосконалення існуючих методик фізіолого-біохімічних досліджень та їх уніфікація;  
  • дослідження впливу екологічних чинників на організм сільськогосподарських тварин і розроблення способів одержання екологічної продукції та підвищення її біологічної цінності.