THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Institute of Irrigated Agriculture of NAAS

Contacts

E-mail

izpr_ua@mail.ru

Address
Naddniprianske village KHERSON 73483 Ukraine
Telephone

+38 (0552) 36-11-96

Fax

+38 (0552) 36-24-40

About department:

Інститут зрошуваного землеробства НААН є провідною науково-дослідною установою півдня України, що працює над розв’язанням фундаментальних і прикладних завдань ведення землеробства на зрошуваних і неполивних землях, а також є головною установою Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Херсонської області.

Метою діяльності є удосконалення існуючих та розроблення нових систем землеробства для зрошуваних і неполивних земель південного регіону України з урахуванням спеціалізації, організаційно-господарських та фінансових можливостей господарств. Серед пріоритетних напрямів діяльності: зрошуване землеробство, селекція та науково-обгрунтоване ведення первинного й елітного насінництва зернових, зернобобових, кормових, овочевих, технічних культур, багаторічних трав та картоплі.Соціальні мережі:  

Facebook:  а також сторінка в мережі Фейсбук при запиті: «Інститут зрошуваного землеробства фейсбук» 
Skype: izz_mark