THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Contacts

E-mail

sugarbeet@ukr.net

Address
03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25
Telephone

+38 (044) 275-24-13

Fax

+38 (044) 275 50 00

About department:
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН ‒ провідний науковий центр в галузі біоенергетичних культур і буряківництва України. Основні напрями роботи установи передбачають: розробку генетичних, біотехнологічних та фізіолого-біохімічних методів створення нових вихідних матеріалів для селекції цукрових буряків на гетерозис; створення конкурентоспроможних, високопродуктивних сортів та гібридів кормових буряків, зернових, зернобобових, круп’яних культур та трав, цикорію кореневого, стевії медової; розроблення та впровадження у виробництво технологій вирощування і переробку фітоенергетичних культур (міскантусу, свічграсу, цукрового сорго, цукрових та кормових буряків) для виробництва різних видів біопалива: рідкого (біоетанол, біобутанол), газоподібного (метан, синтезгаз) та твердого (паливні гранули, брикети, щепа).