THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Інститут рибного господарства НААН

Contacts

E-mail

info@ifr.com.ua

Address
03164, Київ, вул. Обухівська, 135
Telephone

+38 (044) 423-74-61

Fax

+38 (044) 423-74-61

About department:

Інститут є головною установою в Україні з наукового забезпечення рибного господарства на внутрішніх прісноводних та солонуватоводних водоймах.

Основні напрями наукової діяльності:

  • селекційні дослідження в рибництві, виведення нових високопродуктивних типів коропа, вирощування племінних груп та посадкового матеріалу українських порід коропа для потреб рибогосподарських підприємств України;  
  • комплексне вивчення стану племінних стад культивованих видів риб із використанням молекулярно-генетичних, біохімічних та цитогенетичних досліджень;  
  • розроблення методології збереження генофонду і впровадження практичних заходів з відновлення чисельності популяцій рідкісних та зникаючих видів риб; 
  • удосконалення методів кріобіотехнології в рибництві;  
  • розроблення теоретичних основ і впровадження системи практичних заходів з формування та невиснажливої експлуатації рибних запасів водосховищ України;  
  • удосконалення технологій прісноводної аквакультури з поєднанням можливостей ставового рибництва та новітніх індустріальних методів відтворення і вирощування риб;  
  • розроблення нових рецептів комбікормів для риб з використанням нетрадиційних кормових компонентів; 
  • вивчення особливостей поширення інфекційних та інвазійних захворювань риб;  
  • пошук, випробовування та впровадження в рибництво екологічно безпечних лікувально-профілактичних препаратів нового покоління.