THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Інститут тваринництва НААН

Contacts

E-mail

it_uaan@bk.ru

Address
62404, Харківська обл, Харківський р-н, смт. Кулиничі, вул. 7-ї Гвардійської армії, 3
Telephone

+38 (057) 740-31-81

Fax

+38 (057) 740-39-94

About department:

Інститут є головним науково-методичним центром з проблем технологічного забезпечення виробництва продукції молочного і м’ясного скотарства, конярства, свинарства, вівчарства та звірівництва. Випробувальний центр Інституту акредитований за ДСТУ ISO/IEС 17025:2006 у сфері випробування кормів для тварин і продукції тваринного походження за фізико-хімічними показниками, якості та безпечності.

Інститут є координатором програм лабораторних порівнянь результатів вимірювань і спеціалізованим центром Державної служби стандартних зразків.

На базі Інституту функціонує Технічний комітет (ТК 158) «Тваринництво: технології, племінна справа і відтворення».

Основні напрями наукової діяльності:

  • створення інноваційних ресурсоощадних технологій і обладнання для виробництва продукції молочного та м’ясного скотарства, свинарства, вівчарства, конярства, хутрового звірівництва; 
  • розроблення організаційно-економічних, технологічних і селекційних рішень;  
  • оцінка якості різних видів кормів і тваринницької продукції, отриманих за інтенсивними та екстенсивними технологіями; 
  • розроблення інноваційних технологій конкурентоспроможного органічного виробництва продукції тваринництва;  
  • проекти реконструкції та нового будівництва молочних ферм;
  • наукові основи одержання біологічно активних речовин, препаратів, преміксів, кормових добавок для тваринництва; 
  • наукові основи оцінки підготовки стоків до утилізації у тваринництві; 
  • вдосконалення і розроблення нових методів кріоконсервації та культивування біологічних матеріалів; 
  • розроблення законодавчих та нормативних документів.