THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky"

Contacts

E-mail

pochva@meta.ua

Address
4, Chaikovska Str. 
KHARKIV 61024
Ukraine
Telephone

+38 (057) 704-16-69

Fax

+38 (057) 704-16-69

About department:

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» є головною установою в Україні, що виконує комплексні фундаментальні та прикладні дослідження з розробки й удосконалення класифікації, районування і картографування ґрунтів України, діагностики їхнього агроекологічного стану з використанням методів багатоспектрального сканування і радіолокації, вивчення регіональних особливостей і закономірностей агрогенної еволюції ґрунтів, розробки теорії та практики управління родючістю ґрунтів, заходів з їх охорони від ерозії, дефляції, техногенного забруднення, створення структури сучасної інформаційно-аналітичної системи екологобезпечного удобрення сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах України, розробки сучасних агротехнологій, видів добрив та меліорантів для відтворення і підвищення родючості ґрунтів.