THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

National Scientific Centre "Institute of Agriculture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine"

Contacts

E-mail

iznaan@ukr.net

Address
2B, Mashynobudivnykiv Str.
CHABANY village, Kyiv Svyatoshinsky district, Kyiv region
08162
Ukraine

Telephone

+38 (044) 526-23-27

Fax

+38 (044) 526-72-50

About department:
Національний науковий центр “Інститут землеробстваНаціональної академії аграрних наукУкраїни” - провідна наукова установа, що визначає державну політику в галузі землеробства України. 
Основними напрямами діяльності ННЦ «Інститут землеробства НААН» є:
  • розвиток наукових напрямів загального землеробства, охорони агробіоценозів, навколишнього середовища, опрацювання наукових основ для формування державної політики щодо раціонального використання землі, розроблення національних і державних програм, концепцій, прогнозів, пропозицій, правової та нормативної бази з основних напрямів розвитку землеробства та охорони ґрунтів, органічного виробництва продукції рослинництва. 
  • підвищення продуктивності сільськогосподарських культур шляхом впровадження новітніх технологій їх вирощування з урахуванням кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринків, створення та поліпшення природних кормових угідь; наукове забезпечення функціонування систем виробництва органічної сільськогосподарської продукції. 
  • удосконалення методів селекції, створення високопродуктивних, стійких до хвороб і шкідників та несприятливих факторів середовища сортів і гібридів сільськогосподарських культур.