THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Західного Полісся

Contacts

E-mail

viapv@mail.ru

Address
вул. Шкільна 2, смт. Рокині, Луцький район, Волинська область, 45626
Telephone

+380 (332) 709-488

Fax

+380 (332) 706-705

About department:

Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція є провідною науковою аграрною установою Волинської області.

Основні напрямки наукової діяльності:

  • виведення нових та удосконалення існуючих сортів сільськогосподарських культур; 
  • розроблення систем біологізації землеробства та агромеліоративного обробітку мінеральних ґрунтів; 
  • створення та вдосконалення енергозберігаючих технологій в рослинництві; 
  • розроблення продуктивних систем насінництва польових культур; 
  • прискорене розмноження насіння нових сортів с.-г. культур;
  • сортовивчення та розроблення елементів сортових агротехнологій; 
  • інформаційно-консультаційне забезпечення товаровиробників області.